Usługi prawne – Legal Geek

Legal Geek to nowoczesna kancelaria prawna, która specjalizuje się prawie dla e-commerce. Dzięki Kreatorowi Legal Geek uzyskasz regulamin i inne potrzebne dokumenty dla Twojego sklepu internetowego.

 • Wsparcie zawodowców
 • 100% bezpieczeństwo
 • Zawsze aktualne dokumenty

Sprawdź ofertę

Regulamin sklepu internetowego

Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z koniecznością posiadania regulaminu, który określa warunki sprzedaży i opisuje zasady obowiązujące obie strony. W regulaminie sklepu internetowego powinny się znaleźć postanowienia, które będą zabezpieczać prawa konsumenta i sprzedawcy. Bez regulaminu nie uruchomisz też płatności online w Twoim sklepie.

Regulamin sklepu internetowego musi zawierać m.in.:

 • dane sprzedającego
 • postanowienia odnośnie procedury reklamacyjnej
 • informacje na temat prawa odstąpienia od umowy, a więc prawa do zwrotu bez podania przyczyny w 14-dniowym terminie
 • o możiwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Co ważne, regulamin należy odpowiednio umieścić w sklepie, tak aby każdy klient miał możliwość zapoznania się z warunkami umowy sprzedaży i ich zaakceptowania przed dokonaniem zakupu.

Jeżeli zastanawiasz się, czy napisać regulamin sklepu internetowego na własną rękę, musisz mieć świadomość, że to trudne zadanie. Nie znając przepisów, możesz go tak opracować, że będzie posiadał tzw. niedozwolone postanowienia umowne. Ponadto, przepisy wpływające na treść regulaminu sklepu są liczne i znajdują się w różnych aktach prawnych. Brak odpowiednich postanowień lub wprowadzenie niedozwolonych może narazić Cię na negatywne konsekwencje, w tym kary pieniężne!

Kopiowanie regulaminu z Internetu może natomiast narazić Cię dodatkowo m.in. na odpowiedzialność odszkodowawczą w związku z naruszeniem praw autorskich. Poza tym, regulamin, który pasuje do jednego podmiotu, wcale nie musi odpowiadać Twoim potrzebom, nawet jeśli działacie w tej samej branży!

Dlatego warto skorzystać z Kreatora Legal Geek, w którym możesz wygenerować aktualny i zgodny z prawem regulamin dopasowany do Twoich potrzeb.

 

Polityka prywatności

Osobnym dokumentem, który również powinien być dostępny w sklepie internetowym jest polityka prywatności. Pomoże Ci ona spełnić obowiązek informacyjny wynikający przede wszystkim z tzw. RODO, czyli rozporządzenia o ochronie danych.

To dokument, w którym powinny się znaleźć m.in. informacje o celach i podstawach przetwarzania danych osobowych użytkowników. Polityka prywatności jest też dobrym miejscem na informacje o wykorzystywaniu plików cookies. W tym przypadku również trzeba zadbać o to, aby zamieszczane w polityce treści były właściwe. Jest to istotne tym bardziej, że prawidłowość spełniania obowiązku informacyjnego z RODO znalazła się w planie kontroli sektorowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2024 rok.

Politykę prywatności RODO i cookies możesz wykreować w Kreatorze Legal Geek.

 

Dokumenty wewnętrzne RODO

Rozporządzenie o ochronie danych wymaga od Ciebie prowadzenia dokumentacji dotyczącej danych osobowych, jakie przetwarzasz. W sklepie internetowym będą to przede wszystkim (ale nie tylko!) imiona i nazwiska oraz dane adresowe klientów, a także ich maile i numery telefonów. W związku z tym powinieneś posiadać m.in.:

 • dokument potwierdzający przeprowadzenie przez Ciebie analizy ryzyka przetwarzania danych, a więc oceny, czy stosowane przez Ciebie zabezpieczenia są wystarczające;
 • politykę ochrony danych, określającą stosowane przez Ciebie zasady i procedury przetwarzania danych osobowych;
 • rejestr czynności przetwarzania, który pomoże Ci spełnić wymogi RODO odnośnie rejestrowania sytuacji, w których przetwarzasz dane osobowe.

Takie dokumenty powinny być poufne – nie można ich publikować w Internecie! Ich posiadanie może być przedmiotem kontroli przeprowadzonej z ramienia Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Należy więc zadbać o to, by były właściwe, w tym odpowiadały faktycznie stosowanym przez Ciebie zabezpieczeniom i procedurom.

Warto skorzystać w tym zakresie z pomocy i doświadczenia specjalistów, gdyż wymogi dotyczące dokumentacji są obszerne. Ponadto, może się zdarzyć, że pominiesz istotne zabezpieczenie, o którym zwyczajnie nie pomyślisz, że jest ono konieczne.

W Kreatorze Legal Geek możesz uzyskać zestaw wzorów niezbędnych dokumentów wraz z przystępnymi instrukcjami wypełnienia. Wzory zawierają też przydatne wskazówki odnośnie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)

Na stronie Twojego sklepu internetowego użytkownicy mogą zostawić opinię lub komentarz? A może umożliwiasz im wgranie jakiegoś pliku? Jeśli użytkownik może zamieszczać w ramach sklepu swoje treści, to - mając na uwadze kierunki, w jakim zmierzają interpretacje tzw. aktu o usługach cyfrowych (DSA) - powinieneś przygotować dokument opisujący m.in.:

 • ograniczenia dotyczące treści wprowadzanych przez użytkowników;
 • zasady moderowania przez Ciebie treści umieszczanych przez użytkowników;
 • mechanizm zgłaszania nielegalnych treści.

W przypadku, w którym w ramach strony Twojego sklepu można dodać opinię (np. o produkcie), w warunkach korzystania ze strony internetowej możesz także wskazać, czy weryfikujesz takie opinie, i jeśli tak, to w jaki sposób to robisz. Spełnisz w ten sposób obowiązek wynikający z innego aktu prawnego, tzw. dyrektywy Omnibus.

Warunki korzystania ze strony internetowej wykreujesz w Kreatorze Legal Geek.

 

Różne akty prawne dla sklepu internetowego

Jak widzisz, każdy sklep internetowy powinien posiadać co najmniej regulamin, politykę prywatności i wewnętrzne dokumenty RODO. Jako sprzedawca, musisz zadbać o to, aby Twój sklep działał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sklepy internetowe cieszą się rosnącą popularnością. Wraz z nią pojawiają się odpowiednie przepisy, które pozwalają nadążać prawu za rynkiem. Nie każdy przedsiębiorca jest w stanie być na bieżąco z wszystkimi przepisami związanymi z działalnością gospodarczą i sprzedażą przez Internet. Właśnie dla takich osób powstał Kreator Legal Geek, który oprócz zgodnych z prawem dokumentów zapewnia także pakiet aktualizacji w przypadku zmian w prawie. Z dokumentatmi z

Kreatora Legal Geek zadbasz m.in. o takie kwestie jak:

 • Regulamin sklepu online
 • Polityka prywatności w sklepie internetowym
 • Zwroty i reklamacje towaru w sklepie internetowym
 • Regulamin konta w sklepie internetowym
 • Regulamin newslettera
 • Dokumenty wewnętrzne RODO
 • Krótki termin przydatności a prawo do zwrotu pieniędzy

Usługi prawne – Legal Geek

Sprawdź ofertę

 • Wsparcie zawodowców
 • 100% bezpieczeństwo
 • Zawsze aktualne dokumenty